Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten

  Zone Ammonia 1 ltr

  Artikelnummer: 88303121
  GTIN barcode: 8714774303138
  Beschikbaarheid: 115 op voorraad
  €1,03
  i h

  Zone Ammonia 

  Voor het reinigen en ontvetten van ruiten, spiegels, tegels en gladde oppervlakken. Dosering 100 ml ammonia op 1 liter water. Voor het ontvetten van oude verflagen. dosering ca. 250 ml op 1 liter water. (bij ernstige vervuiling een hogere dosering gebruiken).

  Waarschuwing

  • Veroorzaakt huidirritatie
  • Veroorzaakt ernstig oogletsel

  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen bewaren, beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming dragen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.