Zoek
  • Persoonlijk advies 024 372 72 92
  • Groot assortiment met ruim 5.000 producten
  • Bestel met een zakelijk of prive account
  • Geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur


Duurzaamheidsbeleid Avodesch 2022
MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Avodesch biedt goede oplossingen en adviezen om zo snel mogelijk circulair te ondernemen. We bieden een uitgebreid assortiment aan producten die voorzien zijn van duurzame en milieuvriendelijke keurmerken. Denk bijvoorbeeld aan het FSC keurmerk, EU Ecolabel, Nordic Swan, EMAS en Cradle to Cradle. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk producten aan te bieden die van gerecyclede en recyclebare grondstoffen gemaakt zijn zoals bijvoorbeeld onze afvalzakken.

Veel producten zijn echter niet ontworpen om gerecycled te worden en dat maakt het scheiden van grondstoffen moeilijk. Juist daarom werken we samen met onze leveranciers om innovatieve en recyclebare producten te produceren, zonder in te leveren op kwaliteit.


Circulaire ambitie

Avodesch is constant bezig met het zoeken naar duurzame oplossingen in de eigen bedrijfsvoering. We zijn aan het onderzoeken op welke termijn we ons wagenpark volledig elektrisch kunnen maken. Ook de ambitie om zonnepanelen op ons magazijn te plaatsen wordt op managementniveau besproken. Onze klanten, leveranciers en medewerkers willen we bewust maken van de noodzaak om anders om te gaan met de materialen en middelen die ze gebruiken. De CO2 uitstoot verminderen we zoveel mogelijk. Ons one-stop-shop model zorgt voor een daling van de totale CO2 uitstoot: je kiest namelijk ons kanaal voor al je noden met betrekking tot schoonmaak en hygiëne. Voor de levering werken wij zoveel mogelijk met vaste ritten.

Zo kunnen wij werken aan een optimale belading van onze wagens met een lagere uitstoot per levering als gevolg. Daar waar mogelijk schakelt Avodesch uitstootarme transportpartners in voor duurzame stadsleveringen. Deze bestellingen worden bij ons afgehaald waarna ze bij het sorteercentrum van onze distributiepartner overgeladen worden naar een compact eco-vriendelijk voertuig. Met respect 
voor mens, dier en milieu. Wij stimuleren nog altijd het thuiswerken om geen onnodige kilometers te maken. En moeten we vergaderen? Dan doen we dit zoveel mogelijk via videocalls. Zo verliest er niemand tijd op de weg en garanderen we een vlotte en interne werking.
Sustainable Development Goals

Om aan de strenge normen op het gebied van duurzaamheid, milieu en MVO te voldoen kiezen we een selectie van hoogwaardige kwaliteitsproducten welke voldoen aan deze normen. We spreken graag in concepten die gekenmerkt worden met respect voor mens, milieu en dier. Onze visie is gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s). Dit zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Om deze doelen te realiseren zoeken we de samenwerking op met onze leveranciers. Samen innoveren we en zoeken we naar mogelijkheden om bij te dragen aan deze doelen. We werken aan een kernassortiment met hoogwaardige kwaliteitsproducten die gekenmerkt worden door keurmerken. In ons aanbod gaat u zien dat we hier grote stappen in gemaakt hebben.
.
Green Deal 2.0

Als Golden Partner en preferred leverancier van Werner en Mertz PROFESSIONAL zijn wij trots dat zij sinds mei 2021 partner zijn van Green Deal Duurzame Zorg 2.0. Samen willen wij onze diensten inzetten om andere deelnemers te helpen bij het verduurzamen van haar activiteiten. Een voorbeeld hiervan is een online rekenhulp en advies bij het certificeren van de duurzaamheidswinst.

Heeft één van onze zorgklanten de ambitie haar voetafdruk op het milieu te verkleinen door zich aan te sluiten bij de Green Deal Duurzame Zorg dan gaat Avodesch graag die uitdaging gezamenlijk aan.Green Key

Green Key is hét internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de recreatie- en vrijetijdsbranche en zakelijke markt. Bedrijven met een Green Key keurmerk doen er alles aan om het milieu te sparen, zonder dat hun gasten inleveren op comfort en kwaliteit. Het Green Key programma wordt beheerd door de Foundation for Environmental Education in Denemarken en in Nederland uitgevoerd door Stichting KMVK. De gecertificeerde bedrijven voldoen aan de normen die gesteld zijn door de Stichting KMVK (Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit).

Een derde partij met onafhankelijke keurmeesters voert de keuringen uit, deze partij is Groen Belicht. Zij keuren
op locatie en keuren de documentatie in het online Green Key systeem waartoe elke deelnemer toegang heeft. Daar waar wij kunnen, ondersteunen, adviseren en faciliteren wij klanten die de ambitie hebben zich aan te sluiten bij Green Key..
“Groene” professionele schoonmaakmiddelen

Traditionele schoonmaakmiddelen zitten vaak vol met gevarensymbolen en zijn slecht voor het milieu. Ze bevatten chemische stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. In de praktijk komen veel van deze chemische stoffen in ons water terecht. Ons assortiment professionele reinigingsmiddelen bestaat meer en meer uit reinigingsmiddelen die gemaakt zijn van plantaardige en biologisch afbreekbare materialen. Deze producten zijn vaak te herken doordat er geen gevarensymbolen op de verpakking aanwezig zijn. Makkelijk afbreekbaar en minder schade voor het milieu. Ook is het veiliger en een stuk gezonder voor de schoonmakers om mee te werken.

Het grootste gedeelte van ons reinigingsmiddelen assortiment bestaat uit hoog geconcentreerde middelen. Per verpakkingseenheid betekent dit 80% minder gewicht met als resultaat minder verpakkingsmateriaal en vrachten noodzakelijk. We bieden onze middelen vaak met doseerapparatuur aan. Ook zo minimaliseren we het gebruik van verpakkingsmaterialen en gaan we verspilling door overdosering tegen.
Verantwoorde inzet van materialen

Voor materialen adviseert Avodesch het gebruik van microvezelproducten. Door de capillaire werking van de microvezels wordt het gebruik van chemicaliën drastisch teruggeschroefd. Deze microvezeldoeken beschikken over een ‘nordic swan ecolabel’. We bekijken waar mogelijk om gerecycleerde grondstoffen te gebruiken voor matten en materialen. Ook het afvalzakkenassortiment hebben we recent vernieuwd waarbij er een range bijkomt uit gerecycleerd materiaal.

Binnen de washroom zorgen de intelligente dispensers dat er geen vel papier en geen druppel zeep en verpakking verspild wordt. Avodesch promoot energiezuinige machines met een laag waterverbruik. Door in te zetten op machines en robots kan je chemie-arm of zelfs chemie-loos schoonmaken.
.
Levensduur, Kwaliteit en Milieubeleid

De levensduuroptimalisatie van machines en robots bestaat erin dat de machines (preventief) onderhouden en hersteld kunnen worden, optimaal via onderhoudscontract. Werkwagens zijn modulair opgebouwd, waardoor ze makkelijk te ontmantelen, herstellen en refurbishen zijn. Veel van de plastic onderdelen van de diverse range werkwagens die Avodesch in haar assortiment heeft zijn gemaakt van gerecycleerd plastic granulaat.

Avodesch is een oplossingsgericht bedrijf met medewerkers die positief, betrokken en “hands-on” de schoonmaak simpel, professioneel en leuk maken! Wij hebben één doel: de professionele schoonmaakpartner voor onze klanten worden met de juiste oplossingen en zonder impact op mens, dier en milieu. We verbeteren continu onze processen om toegevoegde waarde te realiseren met een optimaal gebruik van grondstoffen en energie. Onze milieu- en mobiliteitsimpact monitoren we zorgvuldig.

We zetten sterk in op de ontwikkeling van onze eigen mensen en op het delen van kennis met klanten en leveranciers. We verbinden ons ertoe om alle relevante regelgeving, wetten en normen maar ook onze interne afspraken op een correcte wijze na te leven.
Reduceren van de CO2 uitstoot

De organisatie wil op een creatieve manier de milieu- en maatschappelijke impact van de werknemersmobiliteit en de distributie verminderen en maximaal deel van de oplossing zijn in plaats van het probleem. Daarom hebben we de ambitie om onze CO2-uitstoot te verminderen en de kilometers van onze leveringen en commerciële werknemers te beperken. We willen ook meer medewerkers op een gezonde en mobiel verantwoordelijke manier naar het werk zien komen.

Aandeel gecertificeerde producten vergroten
We plaatsen eco-design en circulariteit centraal in de product- en servicestrategie (voor zowel product als verpakking) en bouwen hier als first-mover op voort. Daarom willen wij het percentage gecertificeerde producten in ons aanbod de komende jaren laten stijgen en willen we de tonnage op de markt gebracht verpakkingsafval laten dalen. We werken aan een transparante productscore om de impact van producten eenvoudig te kunnen vergelijken.
.
Interne betrokkenheid

We monitoren onze retentie- en absenteïsmecijfers en verbeteren deze met nodige acties. We laten medewerkers meegroeien met het bedrijf en focussen op gezondheid en welzijn. Daarnaast willen we een positieve impact leveren met sterke sociale initiatieven.

Er werken veel laaggeschoolden in de schoonmaaksector. Met een aangepast opleidingsaanbod wil Avodesch deze groep mensen helpen. Daarom voorzien wij deze sector van kwalitatieve opleidingen zodat ook laaggeschoolden in de arbeidsmarkt kunnen integreren.