Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten

  Privacy verklaring

  In deze Privacyverklaring lees je hoe we omgaan met informatie – waaronder jouw persoonlijke gegevens – die wij verzamelen via onze websites, www.avodesch.nl www.viledaprofessionalshop.nl www.greencareprofessionalshop.nl www.tanaprofessionalshop.nl www.numaticstore.nl www.nilfiskstore.nl . Wat we precies verzamelen, hoe we deze informatie verwerken en toepassen, en waarom we deze informatie verzamelen, verwerken en gebruiken, lees je in onze privacyverklaring hieronder. Mocht je vragen hebben over onze privacyverklaring, dan kun je die vragen altijd sturen naar klantenservice@avodesch.nl

  Gebruikersgegevens

  Avodesch B.V. respecteert de privacy van haar klanten en de privacy van hun gegevens. Je behoudt alle rechten op je gegevens die je aan ons verstrekt. De aan Avodesch B.V. verstrekte gebruikersgegevens zijn opgeslagen in een gepersonaliseerde en beveiligde locatie. Wij zullen je gegevens niet verkopen, verhuren of gebruiken voor andere doeleinden dan in deze privacyverklaring zijn vermeld.

  Als je je voor onze nieuwsbrief wilt aanmelden, gebruiken we je naam (bestaande uit voornaam en eventueel achternaam) en e-mailadres om je de nieuwsbrief te sturen. We vragen minimaal je voornaam om je gepersonaliseerde e-mailberichten te kunnen sturen. Je kunt ervoor kiezen onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen door op het uitschrijflinkje in het e-mailbericht te klikken.

  Gegevensverzameling

  Wij verzamelen de e-mailadressen en bepaalde persoonlijke informatie (naam, emailadres, telefoonnummer) van degenen die met ons een interactie aangaan (bijv. e-mailcommunicatie. We kunnen de volgende persoonsgegevens bij jou opvragen middels vragen in formulieren en sample aanvragen op onze websites:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Bedrijfsnaam

  We verzamelen ook bepaalde informatie met betrekking tot welke pagina’s bezoekers openen of bezoeken, waardoor we de volgende persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en verwerken:

  • IP-adres
  • Geo-locatie
  • Browsergegevens

  Dit helpt ons bij het bijwerken, uitbreiden en analyseren van onze gegevens, het identificeren van nieuwe klanten en het bieden van nieuwe producten en diensten die interessant voor jou zouden kunnen zijn.
  Avodesch B.V. kan ook informatie verzamelen en analyseren van bezoekers en gebruikers met betrekking tot het gebruik van de Avodesch B.V. websites en beschikbare diensten hierop. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot verkeersvolume, bezoekfrequentie, soort en tijdstip van transacties op de website, soort browser en besturingssysteem, enz.

  Wij kunnen persoonlijke informatie verstrekken aan bedrijven die diensten verlenen om ons te helpen met onze bedrijfsactiviteiten zoals marketing automation, live chat of betalingsverwerking. Deze bedrijven zijn bevoegd om persoonlijke informatie te gebruiken alleen voor zover noodzakelijk om deze diensten aan ons te verlenen.

  Gebruik van informatie

  Wij kunnen persoonlijke informatie gebruiken om de services te verstrekken waarom je hebt gevraagd, waaronder services die op maat gemaakte e-mails, nieuwsbrieven, formulieren, documenten en rapporten weergeven. Wij kunnen ook persoonlijke informatie gebruiken voor controle, onderzoek en analyse om de Avodesch B.V. website te bedienen en te verbeteren. Wij kunnen derden gebruiken om ons te helpen bij het verwerken van persoonlijke informatie en wij verlangen van deze derden dat zij ons privacybeleid naleven en voldoen aan overige gepaste vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Wij kunnen bepaalde overige informatie gebruiken die wij over jou hebben verzameld om technische problemen te helpen diagnosticeren, de Avodesch B.V. website te beheren en de kwaliteit en soorten geleverde diensten te verbeteren. Wij kunnen niet-identificeerbare en geaggregeerde statistische informatie over gebruik en hoeveelheid verkregen uit de handelingen van onze bezoekers aan derden verstrekken om de waarde aan te tonen die we onze gebruikers leveren.

  De informatie die we verzamelen wordt niet gedeeld met of verkocht aan andere organisaties om commerciële redenen, behalve om producten of diensten te leveren waarom je hebt gevraagd, wanneer we je toestemming hebben of onder de volgende omstandigheden:

  • Zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding, gerechtelijke procedures of soortgelijke juridische procedure
  • Wanneer wij in goed vertrouwen menen dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten of je veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, om fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.
  • Het kan in bepaalde situaties van ons vereist worden dat we persoonlijke informatie bekendmaken, in reactie op wettelijke verzoeken door overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan wettelijke vereisten op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
  • Als Avodesch B.V. is betrokken bij een fusie, acquisitie of verkoop van alle of een deel van haar activa, wordt je ingelicht via e-mail en/of een duidelijke kennisgeving op onze website over een verandering in eigenaarschap of gebruik van je persoonlijke informatie, evenals keuzes die je kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

  Bescherming persoonsgegevens

  De bescherming van jouw privacy vinden wij zeer belangrijk. De software, tools en systemen die wij gebruiken, zijn beveiligd volgens de eisen van de huidige wet- en regelgeving. De maatregelen die wij nemen zijn o.a.:

  • Up-to-date virus scan
  • Beveiligde USB-sticks
  • Unieke toegangscodes en wachtwoorden
  • Gebruik van een beveiligde wachtwoordbeheerder
  • Geen gebruik van onbeveiligde externe harde schijven
  • Geen gebruik van onbeveiligde elektronische backups
  • Geen documenten op privé laptops van medewerkers

  Profilering

  We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en hun IP-adres. Het profiel dat we opbouwen bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van jou kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die je middels het beantwoorden van vragen in een formulier aan ons hebt verstrekt.

  De reden waarom we profilering toepassen, is dat we jou het juiste bericht en informatie op het juiste moment willen verstrekken. Wij zijn van mening dat we middels profilering jou het beste kunnen helpen met de uitdagingen en vragen die jou naar onze website heeft geleid.
  Mocht je ondanks onze goede bedoelingen, liever niet willen dat we profilering op je toepassen, dan verzoeken we je ons een e-mail te sturen naar klantenservice@avodesch.nl met het verzoek om de profilering te stoppen.

  Cookies en andere volgtechnologieën

  Avodesch B.V. en onze analyseprovider(s) gebruiken technologieën zoals cookies, webbakens (‘beacons’), tags en scripts om trends te analyseren, de website te laten functioneren, bij te houden hoe gebruikers door de hele website navigeren en om demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. We kunnen rapporten ontvangen op basis van het gebruik van deze technologieën van deze bedrijven, op individuele en geaggregeerde basis.

  Gebruikers hebben controle over het gebruik van cookies via hun afzonderlijke browsers. Als je cookies weigert, kan je onze website nog steeds gebruiken, maar het gebruik van sommige functies of gedeelten van onze website kan dan beperkt zijn.
  Voor meer specifieke informatie over ons cookiebeleid, verwijzen we je naar onze cookieverklaring.
  Analyse/logbestanden
  Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelen wij bepaalde informatie automatisch en slaan deze op in logbestanden. Deze informatie bevat internetprotocol (IP)-adressen, browsertype, internetserviceprovider (ISP), verwijzende pagina’s en als laatste opgevraagde pagina’s, besturingssysteem, datum/tijdstempel en zoekgeschiedenisgegevens.
  Wij gebruiken deze informatie, die individuele gebruikers niet identificeert, om trends te analyseren, de site te beheren, handelingen van gebruikers te volgen rond de site en demografische informatie te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel.

  Wij verbinden sommige van deze automatisch verzamelde gegevens aan persoonlijk identificeerbare informatie. Hierdoor kunnen wij een betere ervaring verschaffen door de hoeveelheid gegevens te verminderen die moet worden ingevoerd wanneer formulieren worden ingevuld, afgesloten inhoud wordt gedownload, enquêtes worden ingevuld, enz. Je ziet dan bij het invullen van een formulier dat bijvoorbeeld je e-mailadres al is ingevuld.

  Getuigenissen

  Wij plaatsen ook referenties en klantcases op onze website. De daarin vermelde persoonlijke informatie is geplaatst met uitdrukkelijke toestemming vooraf van de betrokkenen. Als een betrokkene zijn of haar getuigenissen gewijzigd of verwijderd wil hebben, kan de betrokkene contact met ons opnemen via klantenservice@avodesch.nl

  Toegang tot, wijziging en verwijdering van persoonlijke informatie

  Zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je een aantal rechten die wij op jouw verzoek kosteloos en binnen 30 dagen zullen uitvoeren. Je kunt gebruik maken van de volgende rechten inzake jouw persoonsgegevens:

  Recht op inzage

  Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, in te zien. Stuur je verzoek naar klantenservice@avodesch.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

  Recht op rectificatie

  Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te wijzigen. Stuur je verzoek naar klantenservice@avodesch.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

  Recht op gegevenswissing (“Recht op vergetelheid”)

  Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben, te verwijderen. Stuur je verzoek naar klantenservice@avodesch.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Let wel: het kan zijn dat we niet (volledig) aan je verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke bepalingen.

  Recht op beperking van de verwerking

  Je kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben, qua verwerkingsduur te beperken. Stuur je verzoek naar klantenservice@avodesch.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren.

  Recht van bezwaar

  Je kunt bezwaar maken tegen gebruik en verwerken van je persoonsgegevens. Stuur je verzoek naar klantenservice@avodesch.nl waarbij je gebruik maakt van het e-mailadres dat bij ons bekend is. Hierdoor kunnen we je verifiëren. Je kunt ook je bezwaar kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

  Intrekken toestemming

  Als je Avodesch B.V. toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken, kan je deze elke moment weer intrekken. In al onze e-mailberichten staat standaard onderin het bericht de mogelijkheid om uw toestemming weer in te trekken. U hoeft hiervoor dus geen bezwaar in te dienen.

  Weigering verzoeken van onredelijke aard

  Wanneer Avodesch B.V. verzoeken krijgt met betrekking tot persoonlijke informatie, vragen wij individuele gebruikers om zichzelf en de informatie waarvoor toegang moet worden verleend, die moet worden gecorrigeerd of verwijderd, te identificeren voordat aan dergelijke verzoeken wordt voldaan, en wij kunnen weigeren aan verzoeken te voldoen die onredelijk repetitief of systematisch zijn, onevenredige technische inspanning vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengen of extreem onpraktisch zouden zijn (bijvoorbeeld verzoeken met betrekking tot informatie die op back-uptapes staat), of waarvoor toegang niet anderszins is vereist.

  Bewaarperiode persoonsgegevens

  Wij zullen je informatie bewaren zo lang als nodig is om je diensten te verlenen met een maximum van 5 jaar, met uitzondering van die informatie die noodzakelijk is om aan onze juridische verplichtingen te voldoen, geschillen te beslechten en onze afspraken te handhaven.

  Personen die 2 jaar niet op onze website zijn geweest en geen enkel bericht hebben geopend, zullen automatisch uit onze database verwijderd worden.

  Veranderingen in deze privacyverklaring

  Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen om veranderingen in onze informatiepraktijken erin te verwerken. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen wij je via e-mail op de hoogte stellen (gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is) of door middel van een kennisgeving op deze website voorafgaand aan het in werking treden van de verandering. Wij moedigen je aan om deze pagina regelmatig te lezen voor de laatste informatie over ons privacybeleid.

  Vragen

  Vragen over deze Privacyverklaring dienen te worden gericht aan klantenservice@avodesch.nl of per post naar:

  Avodesch B.V.

  Bijsterhuizen 5012

  6604LZ  Wijchen

  t.a.v. Klantenservice

  Uw privacy instellingen wijzigen