Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten
  Terug

  Onderzoek: hoe milieubewust zijn de Belgen anno 2015?

  Op 5 juni was het Wereldmilieudag, dé dag waarop we met z’n allen speciale aandacht schenken aan het milieu. Maar hoe milieubewust en -bekommerd zijn de Belgen eigenlijk? Welke ecologische actie(s) onderneemt de Belg in zijn/haar huishouden? 

  En gelden nog steeds dezelfde vooroordelen over eco-producten als vijf jaar geleden? In opdracht van ecologisch reinigingsmiddelenproducent Frosch (van Werner & Mertz) zocht marktonderzoeksbureau IVOX het voor u uit aan de hand van een grootschalige enquête bij duizend Belgen.

  De Belg ligt nog steeds, zij het in mindere mate, wakker van het milieu!
  Volgens een grootschalig marktonderzoek van 2010 [1], dat de houding van de Belgen ten aanzien van schoonmaken en ecologie onderzocht, zit er heel wat opportunisme in het milieubewustzijn van de Belgen: de overgrote meerderheid beweert wakker te liggen van het milieu en zegt ook concrete actie te (willen) ondernemen.

  Nu vijf jaar later, kunnen we op basis van de recente IVOX-enquête [2], een lichte daling vaststellen wat de milieubekommernis bij de Belgen betreft, daar nog maar 77% van de Belgen (cf. 83% in 2010) de klimaatverandering een ernstig probleem vindt, en slechts 1/3 van de Belgen (cf. nog de helft van de Belgen in 2010) vindt dat ze met hun eigen gedragsverandering een verschil kunnen maken.

  Top 5 ecologische acties bij de Belgen thuis: een positieve evolutie!
  Ondanks het feit dat de Belg zich net iets minder zorgen maakt om het milieu dan vijf jaar geleden, stellen we toch een positieve evolutie vast wat betreft het aantal Belgen dat thuis ecologische acties onderneemt. Net zoals in 2010, blijkt dat de Belgen anno 2015 voornamelijk door het sorteren van afval -met het oog op recyclage- een bijdrage leveren aan een beter milieu. Zo geeft bijna 100% van de respondenten aan thuis afval te scheiden. De tweede en derde plaats van de top 5 worden respectievelijk ingenomen door het minder energie (68%) en minder water (63%) verbruiken. Een positieve toename in vergelijking met vijf jaar geleden, toen slechts 44% van de respondenten aangaf minder water te verbruiken ten voordele van het milieu.

  De aankoop van seizoens- en lokale producten (37%) neemt dit jaar de vierde plaats in. Deze ecologische actie wint vooral aan populariteit in het Brusselse gewest en in Wallonië. Het gebruik van milieuvriendelijke vervoerswijzen zakt dit jaar een plaatsje in de top 5 ecologische acties, met 1/3 van de Belgen, waarvan dubbel zoveel inwoners uit Vlaanderen als uit Wallonië, die verklaren geregeld het openbaar vervoer of de fiets te nemen om zich te verplaatsen.

  Ondanks de positieve invloed ervan op het milieu, blijft het gebruik van ecologische reinigingsproducten opmerkelijk laag!
  Het reinigen met ecologische poetsmiddelen valt met een positieve respons van 20% net buiten de top 5 ecologische acties bij de Belgen thuis. Een onverdiende zesde plaats, voornamelijk veroorzaakt door de vele vooroordelen die bestaan over ecologische reinigingsmiddelen. Zo koopt, net als in 2010, 1 op 4 Belgen geen ecologische reinigingsproducten omdat ze veronderstellen dat deze minder doeltreffend zijn dan hun niet-ecologische varianten. In Wallonië, eerder dan in Vlaanderen, is men wel bereid over te schakelen naar een ecologische variant wanneer de doeltreffendheid ervan vergelijkbaar is met het product dat men reeds gebruikt.

  Voorts veronderstelt 65% van de inwoners uit Vlaanderen ten opzichte van 55% van de inwoners uit Wallonië nog steeds dat ecologische poetsmiddelen duurder zijn dan hun niet-ecologische varianten, ten opzichte van slechts een luttele 8% van de Belgen die de mening delen dat ze vergelijkbaar zijn in prijs.

  Wanneer de keuze voor een milieuvriendelijke variant gemaakt wordt, dan is het in eerste instantie een ecologisch afwasproduct (23%), gevolgd door een ecologische WC-reiniger (20%) en een ecologische allesreiniger (14%).

  Weg met de vooroordelen, ecologisch schoonmaken kan betaalbaar en efficiënt zijn!
  Uit bovenvermelde percentages blijkt dus dat de Belgen onvoldoende op de hoogte zijn van de doeltreffendheid en het prijsniveau van ecologische schoonmaakproducten.

  De prijzen van ecologische reinigingsproducten [3] liggen vaak niet hoger dan die van conventionele producten. Bovendien zijn er meerdere formules op geconcentreerde basis waardoor een kleinere dosis volstaat voor een optimaal resultaat. Het Eco-label, aanwezig op alle Frosch producten, is voorts voor de consument de enige garantie dat ze een reinigingsproduct kopen met minstens dezelfde doeltreffendheid als de klassieke niet-ecologische onderhoudsproducten.

  Verder zijn de Frosch producten geheel biologisch afbreekbaar en zijn de praktische PET-flessen van Frosch niet alleen 100% recycleerbaar, ze zijn ook voor meer dan 80% gemaakt uit gerecycleerde materialen. Meer info vindt u hierover terug op volgende video: LINK

  Conclusie: de Belg doet het lang niet slecht, maar er is nog heel wat ruimte voor verbetering. Afspraak binnen 5 jaar voor het opmaken van een nieuwe balans! En niet vergeten: ecologie en efficiëntie kunnen goed samengaan

  [1] Frosch onderzocht, in samenwerking met InSites dd. april 2010 via een online enquête de houding van de Belgen ten aanzien van schoonmaken en ecologie. Een onderzoek met 405 respondenten, representatief voor de Belgische bevolking.

  [2] Frosch onderzocht, in samenwerking met Ivox dd. mei 2015 via een online enquête de houding van de Belgen ten aanzien van schoonmaken en ecologie. Een onderzoek met 1000 respondenten, representatief voor de Belgische bevolking. 

  [3] Frosch producten worden bijvoorbeeld verkocht aan prijzen die vaak niet hoger liggen dan conventionele producten. Zo bestaat er al een WC-reiniger voor € 1.99 of een afwasproduct voor € 2.35.

   

  Bron: Schoonmaak Journaal