Zoek
Alle categorieën
  Menu Sluiten
  Terug

  Gebrekkige hygiëne bij zorginstellingen

  Hygiëne scoort in veel zorginstellingen (met name verpleeghuizen) een onvoldoende, zo blijkt uit onderzoek door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit in oktober gehouden onderzoek door Gom ZorgSupport onder haar ZorgPanel van 400 facilitaire professionals in de zorg blijkt dat als belangrijkste oorzaken worden gezien:

  • tijdsdruk op de afdeling
  • te weinig kennis
  • bezuinigingen
  • het niet serieus nemen van handhygiëne en
  • het feit dat schoonmaaktaken zijn overgedragen aan zorgmedewerkers.

  Enkele maanden geleden verscheen een kritisch rapport van de IGZ over de hygiëne in zorginstellingen. Samen met de kort geleden ontstane discussie of zorginstellingen niet meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van technische schoonmaak in plaats van te focussen op gastvrijheid en beleving, was dit voor Gom ZorgSupport aanleiding genoeg om infectiepreventie onderwerp te maken van een onderzoek onder haar ZorgPanel.

  De belangrijkste oorzaken

  Tal van antwoorden kwamen binnen op de vraag naar de belangrijkste oorzaak voor de gebrekkige, hygiëne bij zorginstellingen. Tijdsdruk, al dan niet in combinatie genoemd met bezuinigingen; te weinig inhoudelijke kennis aanwezig over infectiepreventie; de regels rondom handhygiëne worden onvoldoende nageleefd; veel schoonmaaktaken worden nu uitgevoerd door zorgmedewerkers die dit zien als sluitstuk van hun taak en onvoldoende aandacht in het algemeen voor infectiepreventie, zijn de oorzaken die het meest werd genoemd.

  De resultaten

  51% van de ondervraagden is van mening dat zorginstellingen de focus te eenzijdig leggen op gastvrijheid en beleving en te weinig op de technische kwaliteit van de schoonmaak. 31% is het hier niet mee eens.
  De aandacht voor hygiëne en infectiepreventie binnen de eigen organisatie is de afgelopen 3 jaar bij 73% van de instellingen toegenomen. Opvallend is dat toch nog een kleine 5% aangeeft dat de aandacht voor dit onderwerp juist is verminderd. Bij 20% is de aandacht gelijk gebleven.

  Van de facilitair verantwoordelijken binnen de zorginstellingen, vindt 79% dat zij voldoende zijn betrokken bij het bepalen van het hygiëne/infectiepreventiebeleid. 21% zou graag meer betrokken willen worden bij dit onderwerp.

  Op de vraag of de schoonmakers voldoende op de hoogte zijn wat van hen wordt verwacht op het gebied van hygiëne en infectiepreventie, van zowel eigen dienst als uitbesteed, is 60% van de facilitaire verantwoordelijken van mening dat de schoonmakers (ruim) voldoende op de hoogte zijn. 28% is van mening dat dit aspect nog wel verbetering behoeft, 9% vindt de kennis van de schoonmaakmedewerkers zelfs onvoldoende.

  Ruimte voor verbetering

  Kijkend naar de uitkomsten concludeert Herman Busch, directeur Gom ZorgSupport, dat er op veel onderdelen nog duidelijk ruimte te voor verbetering is.
  “Vooral het feit dat schoonmaaktaken bij steeds meer instellingen zijn ondergebracht bij zorgpersoneel zonder dat zij daar voldoende prioriteit en aandacht aan kunnen geven, kan op termijn gevaar gaan opleveren voor de hygiëne binnen de instelling.”
  Dat een meerderheid van de instellingen van mening is dat de focus te eenzijdig ligt op gastvrijheid en beleving en te weinig op de technische kwaliteit van de schoonmaak, is een signaal dat volgens Busch door zowel instellingen als schoonmaakbedrijven serieus genomen moet worden.
  “Gastvrijheid en beleving zijn belangrijk maar patiëntveiligheid moet altijd op de eerste plaats staan”.

   

  Bron: Facto.nl